Startupowa Mapa Polski

Mapa Startupów powstała, by pokazać potencjał innowacyjnych branż w Polsce. Wizualnie najlepiej ów potencjał oddaje podział geograficzny poprzez skrótową prezentację firm na wczesnym etapie rozwoju (zasadniczo do 5 lat na rynku) w każdej z 4 branż: MedTech & Life Science, EcoTrends & ZeroWaste, Live Well oraz E-commerce. Dzięki temu każdy ma możliwość zidentyfikowania najbardziej bogatych w nowatorskie rozwiązania regionów i ekosystemów. Zaprezentowana mapa może służyć zarówno potencjalnym inwestorom zainteresowanym nowoczesnymi technologiami i przełomowymi trendami, jak również szerokiemu spektrum instytucji otoczenia biznesu zainteresowanym wsparciem bądź nawiązaniem kontaktu w celu dalszej współpracy. Krótkie opisy firm odnoszą do stron internetowych poszczególnych podmiotów, by u źródła poznać szczegóły prowadzonych działalności. Zachęcamy do korzystania z narzędzia, które planujemy corocznie aktualizować o kolejne podmioty.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany jest przez Fundację Think! i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Partnerami Programu są: Fundacja Studyinn Foundation, Towarzystwa Biznesowe oraz Youth Business Poland.


Cele Programu:

 • Tworzenie nowych firm i rozwój mikroprzedsiębiorstw w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności organizacji pozarządowej
 • Wsparcie merytoryczne startup-ów młodych przedsiębiorców poprzez szkolenia, konsultacje specjalistyczne, portal i udział w spotkaniach networkingowych.
 • Współtworzenie partnerstwa na rzecz wdrażania nowych inicjatyw i idei odpowiadających na wyzwania zrównoważonego rozwoju.
 • Wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości są dla uczestników bezpłatne i obejmują:

 • warsztaty biznesowe i konsultacje
 • mentoring
 • wydarzenia & networking
 • szkolenia dla nauczycieli
 • portal rozwijamy.edu.pl
 • Specjalizacja:

  W III edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości profilujemy nasze działania w sektorach:

 • LifeScience & MedTech
 • EcoTrends & Zero Waste
 • Live Well
 • E-commerce
 • Wykonanie strony: EnviroSolutions Sp. z o.o.